Müügitingimused

Müügiinfo

Lepingu hinnas sisaldub:

  • korteri ja elamu valmidus vastavalt projektile ja siseviimistluspaketile
  • tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (elektri-, veevarustuse-, gaasi- ja kanalisatsiooni)
  • telefoni – ja kaabelside valmidus

Lepingu hinnas ei sisaldu:

  • müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv (tasub ostja)
  • tasu telefoniside, andmeside- ja kaabeltelevisioonivõrguga liitumise eest
  • parkimiskohta ja panipaika

Lepingu sõlmimine toimub järgmiselt:

  1. Broneerimine. Sobiva kodu leidnud kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib 2 nädalat. Kokkuleppe vormistamine on tasuta.
  2. Võlaõiguslik müügileping (VÕL). Sissemakse 5% ostusummast. Kehtib kuni maja valmimiseni.
  3. Asjaõigusleping (AÕL). Sõlmitakse peale maja valmimist ja korteri ehitustööde vastuvõttu. Tasutakse ülejäänud 95% ostusummast. Korteri valdus antakse üle peale asjaõiguslepingu sõlmimist lihtkirjaliku üleandmis-vastuvõtmis aktiga.